2014 | KONTRAAKT


Kontraakt, yaratıcı alanlarda eleştirel içerik üretip, farklı platformlardaki medya araçları ile dağıtılmak için 2013 yılında H. Cenk Dereli, Hayrettin Günç ve Yelta Köm tarafından; alternatif medya araçlarını ve çoğulcu yönetimi esas alan; tartışmalar yaratmak için provokatif, kanıksanmış tasarımcı ve piyasa pozisyonlarını bozmak için sarsıcı ve bağımsız bir iletişim aracı deneyi olarak yaratıldı.

To produce critical contents in all aspects for creative fields and to distribute it in all platforms via media channels, Kontraakt has been created in 2013 by H. Cenk Dereli, Hayrettin Günç And Yelta Köm as an independent communication tool experiment that is provocative to create discussions, pluralist in moderation, destructive to engaged designer and market positions by using alternative media tools.

www.kontraakt.com

Photo : Sahir Ugur Eren
/ (1 of 1)